Välkommen till

Triandria

för 

Kognitiv terapi & Handledning & Utbildning


Triandria startades 1999 av Vanja Davidsson.

 Namnet Triandria är latin och betyder 

"klass av blommor med tre ståndare"

och symboliserar här

Kognitiv terapi & Handledning & Utbildning

som utgör de tre delarna i verksamheten.

Utbildning och kompetens

Av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut 1998.

Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) 2002.  

Socionom 1974 och fortbildning i socialt behandlingsarbete 1986.  

Licentiatexamen i medicinsk vetenskap inom ämnesområdet psykiatri 1992.

Handledar- och lärarutbildning i kognitiv psykoterapi 2004.

Mer än 20 års erfarenhet från landstingets psykiatri och beroendevård. 

Under 15 år verksam som handledare/lärare i olika former av psykosocialt behandlingsarbete och vid psykoterapiutbildningar med KBT- inriktning.

Samarbetade  med Stressmottagningen under 11 år och tar emot personer med stress/utmattningsproblematik för individuell psykoterapi.