Psykoterapi & Vägledning

  • Vid stress och utmattningsproblem, depression, sömnstörningar, panikångest, tvångssyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), beroendeproblem inklusive spelberoende samt relationsproblem.
  • Både som personlig vägledning mitt i arbetslivet och vid arbetslivsinriktad rehabilitering samt vid den livsomställning som pensionering innebär.
  • Utbildningsterapi för psykologstuderande och elever vid psykoterapiutbildningar med KBT-inriktning.

Handledning & Utbildning 

  • Handledning av psykoterapistuderande och de som efter den grundläggande utbildningen behöver handledning för att arbeta med psykoterapi.
  • Grupp- och individhandledning i olika former av psykosocialt behandlingsarbete, gärna då intresse finns för metodutveckling med KBT.
  • Handledning och utbildning kan kombineras allt efter de önskemål som finns.
  • Kompetens i KBT, psykiatri, beroendeproblem samt utmattningsproblem. 
  • Vanjas uppdrag rör personal som arbetar inom psykiatrin, socionomer inom sjukvården, personal inom kommunens missbrukarvård, personal inom kriminalvårdens frivård samt inom polisen.

Länkar

  • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) - www.sfKBT.se.
  • Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) - www.kbt.nu.